ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน หลักภาษาไทย
ชื่ออาจารย์ : นางนิตยา ธาตุมี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2562,13:54  อ่าน 158 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อ การจัดทำแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการลบจำนวน
ชื่ออาจารย์ : นางรุ่งทิวา คงปรีชา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 2561,22:35  อ่าน 403 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อรายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดงานช่างเดินไฟฟ้าในอาคาร
ชื่ออาจารย์ : นายอภิสิทธิ์ เหลืองธานี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 2561,22:28  อ่าน 333 ครั้ง
รายละเอียด..