ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวธารารินทร์
ครูผู้ช่วย

นายเสถียร จรชัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวศิริรัตน์ บางขัน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3