ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวมารีมารถ กาดู
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวสิริวรรณ รามสูตร
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสางวาสนา มะลิวรรณ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวจุฑามาศ ดวงอาโน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2