ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนวัดบางพูน เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ (อ่าน 117) 23 พ.ค. 62
ประกาศโรงเรียนวัดบางพูน เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ (อ่าน 177) 23 พ.ค. 62
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 313) 17 ม.ค. 62
บุคลากรดีเด่น (อ่าน 293) 07 ม.ค. 62
บุคลากรดีเด่น (อ่าน 263) 02 ธ.ค. 61
ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน (อ่าน 406) 25 ก.ค. 61
ประกาศโรงเรียนวัดบางพูน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 510) 26 เม.ย. 61
ประกาศโรงเรียนวัดบางพูน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (อ่าน 490) 23 เม.ย. 61
ขยายเวลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล (อ่าน 603) 02 เม.ย. 61
ขยายเวลารับสมัคร ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 660) 01 เม.ย. 61
ประกาศโรงเรียนวัดบางพูน เรื่อง การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 797) 05 ก.พ. 61
การจัดหมวดหมู่หนังสือระบบทศนิยมของดิวอี้ (Dewey Decimal Classification) (อ่าน 471) 02 ก.พ. 61
ประกาศโรงเรียนวัดบางพูน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 765) 29 มิ.ย. 60
ประกาศโรงเรียนวัดบางพูน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (อ่าน 741) 25 มิ.ย. 60
แก้ไข ประกาศโรงเรียนวัดบางพูน เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างเอกปฐมวัย (อ่าน 830) 15 มิ.ย. 60
คู่มือประชาชนในการเตรียมตัวให้รอดปลอดภัยพิบัติ (อ่าน 656) 12 พ.ค. 60
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก (อ่าน 772) 11 พ.ค. 60
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (อ่าน 780) 30 เม.ย. 60
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 872) 20 เม.ย. 60
ประกาศ สพฐ.เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน (อ่าน 697) 23 ก.พ. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 702) 29 พ.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (อ่าน 730) 27 พ.ย. 59
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 782) 17 พ.ย. 59
รูปแบบข้อสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 721) 12 ต.ค. 59
รูปแบบข้อสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 768) 12 ต.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 979) 12 พ.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (อ่าน 871) 01 พ.ค. 59
ประกาศโรงเรียนวัดบางพูน เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 1102) 19 เม.ย. 59
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล (อ่าน 808) 08 มี.ค. 59
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานราชการ (อ่าน 919) 15 ม.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ (อ่าน 957) 11 ม.ค. 59
การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 974) 24 ธ.ค. 58
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่องตามรอยพ่ออย่างพอเพียง (อ่าน 3435) 15 ก.ย. 57
โครงการ กระถางสร้างชีวิต (อ่าน 1095) 07 ม.ค. 57
คู่มือประเมินภายนอก รอบสาม (อ่าน 1847) 02 พ.ค. 55