ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่องตามรอยพ่ออย่างพอเพียง
โครงงานคอมพิวเตอร์
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่องตามรอยพ่ออย่างพอเพียง
ผลงานของ
   1.เด็กหญิงไพลิน   ทองจาด ม.3/1
   2.เด็กหญิงนารีรัตน์  แซงทะเล ม.2/2
   3.เด็กหญิงวราภรณ์  รื่นเริง  ม.1/1
ครูที่ปรึกษา นางสาวชุลีกร   อิศรภักดี
 
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2557,00:00   อ่าน 3286 ครั้ง