ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดหมวดหมู่หนังสือระบบทศนิยมของดิวอี้ (Dewey Decimal Classification)
การจัดหมวดหมู่หนังสือระบบทศนิยมของดิวอี้  (Dewey  Decimal  Classification) 
เรียกย่อ ๆ  ว่า  ระบบ  D.C.  หรือ  D.D.C.  ระบบนี้ตั้งชื่อตามผู้คิดค้น  คือ  นายเมลวิล  ดิวอี้  ( Melvil  Dewey) 
บรรณารักษ์ชาวอเมริกัน  ดิวอี้มีความสนจานห้องสมุดเป็นพิเศษ  ในขณะที่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่  3   
ในวิทยาลัยแอมเฮิร์สต์  ในรัฐแมสซาซูเสตต์  ได้สมัครเข้าทำงานห้องสมุดของวิทยาลัยนั้น               
ในตำแหน่งผู้ช่วยบรรณารักษ์  ดิวอี้ได้ไปดูงานด้านการจัดหนังสือให้สะดวกแก่การใช้ในห้องสมุดต่างๆ  
ถึง  50  แห่ง  แล้วจึงได้เริ่มคิดระบบการจัดหมวดหมู่แบบทศนิยมขึ้นในเดือนพฤษภาคม          
พ.ศ.  2416  (ค.ศ. 1873)  ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการห้องสมุดของวิทยาลัยนั้น  
จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มครั้งแรกเมื่อปี  ค.ศ.  1876  และได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเลขหมู่ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  
และจัดพิมพ์ใหม่ครั้งหลังสุดเมื่อปี  พ.ศ.  2534  เป็นการพิมพ์ครั้งที่  20  ระบบนี้ใช้ตัวเลขเป็นสัญลักษณ์
แทนชนิดของหนังสือ  โดยใช้ตัวเลขสามหลัก  และยังสามารถใช้จุดทศนิยมหลังเลขหลักร้อย  
ช่วยในการแบ่งย่อยเนื้อหาวิชาได้อีกด้วย  ระบบนี้ใช้ง่าย  เข้าใจและจำได้ง่าย  จึงเป็นระบบการจัดหมู่               
ที่นิยมใช้กันแพร่หลายในห้องสมุดโรงเรียน  ห้องสมุดประชาชน  ในทุก ๆ ประเทศทั่วโลก  รวมทั้ง         
ประเทศไทยเราด้วย  ระบบทศนิยมของดิวอี้  แบ่งหนังสือเป็นหมวดหมู่ใหญ่ไปหาหมวดย่อย ๆ 
ดังนี้
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2561,00:00   อ่าน 816 ครั้ง