ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คลิบวีดีโอกิจกรรมโรงเรียน
นักสำรวจแห่งท้องทุ่ง ปี3
โรงเรียนวัดบางพูนกับกิจกรรมดีเด่นด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับเกียรติบัตรจาก บ.ไทยบริดจสโตน จำกัด และ WWF ประเทศไทย ปี 2555 ผลงานของนักเรียนโรงเรียนวัดบางพูน ดูแลโดย รองฯพิษณุ คนซื่อ อ.ปัทมา ชุ่มชัยพฤกษ์ อ.สุธีร์ ขจรภัย อ.อภิสิทธิ์ เหลืองธานี อ.พรทิพย์ แตงโสภาและอ.สุมิตรา นวลสระน้อย
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2555,13:38   อ่าน 2245 ครั้ง