ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กีฬาต้านยาเสพติด
กลุ่มเครื่อข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพที่ 3 ได้จัดกีฬาต้านยาเสพติด ขึ้นในวันที่ 14-16 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดเปรมประชากร ภายในกิจกรรมมีการแข่งขันกีฬาฟุตบอล บอลเลบอล ปิงปอง เปตอง และตระกร้อ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีสุขภาพที่แข็งแรง และห่างไกลจากยาเสพติด
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2562,10:08   อ่าน 615 ครั้ง