ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560
วันที่ 30 มีนาคม 2561
โรงเรียนวัดบางพูน นำโดยท่านผอ.อรุณศรี เหลืองธานี จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้ แก่นักเรียนที่่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปพ.1ให้แก่นักเรียนที่่สำเร็จระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ประจำปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2561,15:04   อ่าน 370 ครั้ง