ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเพื่อสังคม เดือน กันยายน 2558
กิจกรรมเพื่อสังคม เดือน กันยายน 2558 คือ ร่วมงานเกษียณอายุราชการ ผอ.ประภาภรณ์ ผอ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางพูน ผอ.ยุพา  ตั้งตน ผอ.ร.ร.วัดมะขาม  ผอ.สุธาสินี  ทรัพย์มีชัย ผอ.ร.ร.วัดชินวราราม //งานวันเกิด ผอ.สายใจ  อุนนะนันทน์ // พิธีฝังศพ ยอเซฟ พิจิต  รุจิพงศ์
พิธีฝังนายพิจิต รุจิพงษ์
วันเกิด ผอ.สายใจ อุนนะนันทน์ 12 กันยายน 2558
วันเกิด ผอ.สายใจ อุนนะนันทน์ 12 กันยายน 2558
งานเกษียณ ผอ.ยุพา ตั้งตน ร.ร.วัดมะขาม
งานเกษียณ ผอ.ยุพา ตั้งตน ร.ร.วัดมะขาม
งานเกษียณ ผอ.ยุพา ตั้งตน ร.ร.วัดมะขาม
งานเกษียณ ผอ.ยุพา ตั้งตน ร.ร.วัดมะขาม
งานเกษียณ ผอ.ประภาภรณ์ พิทักษ์เขตขัณฑ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางพูน
งานเกษียณ ผอ.ประภาภรณ์ พิทักษ์เขตขัณฑ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางพูน
งานเกษียณ ผอ.ประภาภรณ์ พิทักษ์เขตขัณฑ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางพูน
งานเกษียณ ผอ.สุธาสินี ทรัพย์มีชัย ร.รวัดชินวราราม
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2559,17:15   อ่าน 831 ครั้ง