ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนที่ 5 แบบ คศล.3 ชั้น ใต้ถุนโล่ง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2549
งบประมาณ : 4,370,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 159.78 KB
ข้อมูลเพิ่มเติม :

เป็นอาคาร 3 ชั้น 6 ห้องเรียน ต่อเติมด้านหลังและกั้นห้องเพิ่มเติมชั้นล่าง