ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : รายละเอียดข้อมูลอาคารสถานที่โรงเรียนวัดบางพูน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 23 สิงหาคม 2467
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 50.5 KB
ข้อมูลเพิ่มเติม :